20091210

ஓ மாரியா ஓ மாரியா...

ஓ மாரியா ஓ மாரியா ஓ மாரியா ஓ மாரியா
ஃபுருட் செர்ரியா நீ வாரியா ஈமெயிலில் லவ் லெட்டர் தாரியா
ஓ மாரியா ஓ மாரியா ஓ மாரியா ஓ மாரியா
ஃபுருட் செர்ரியா நீ வாரியா ஈமெயிலில் லவ் லெட்டர் தாரியா
கடலுக்கு ஃபிஷிங் நெட்டு காதலுக்கு இண்டர்நெட்டு
தேசம் விட்டு தேசம் வீசும் காதல் வலை
(ஓ மாரியா..)

மௌனம் என்றொரு சாவியைப் போட்டு மனதைப் பூட்டாதே
காதலை ஆயுள் கைதி என்றாக்கி காவலில் வைக்காதே
இதயம் திறந்து பறந்தோடி வா
இருக்கு எனக்கு ஆசை விரைந்தோடி வா
கம்பியூட்டரில் காதல் செய்யும் காலம் இனி
காதல் விதை காற்றோடு தூவி காதல் மயம் ஆகட்டும் பூமி
(ஓ மாரியா..)
கட்டழகுக்கொரு பட்டியலிட்டு காட்டுது இண்டர்நெட்டு
மனசை விட்டு மௌசை தட்டு மாட்டிடும் பதினெட்டு
இறக்கை எதற்கு பறந்தோடலாம்
இருக்கும் இடத்தை மறந்தாடலாம்
(ஓ மாரியா..)

மாரியா மாரியா மாரியா மாரியா ம மோ
மாரியா மாரியா மாரியா மாரியா ம மோ
மாரியா மாரியா மாரியா மாரியா ம மோ
மாரியா மாரியா மாரியா மாரியா ம மோ


பாடியவர்கள்: தேவன், யுகேந்திரன், ஃபெபி
படம்: காதலர் தினம்
இசை: AR ரஹ்மான்
பாடல்: கவிஞர் வாலி

0 comments:

Post a Comment