20111104

ஏய் வாடி வாடி வாடி வாடி க்யூட் பொண்டாட்டி...
ஏய்.... வாடி வாடி வாடி வாடி க்யூட் பொண்டாட்டி
நான் தாங்க மாட்டேன் தூங்க மாட்டேன் நீ இல்லாட்டி
அடி....வாடி வாடி வாடி வாடி ஹாட் பொண்டாட்டி
நான் தாங்க மாட்டேன் தூங்க மாட்டேன் நீ இல்லாட்டி

20111103

ஏதோ ஏதோ ஒரு மயக்கம்...ஏதோ ஏதோ ஒரு மயக்கம்
எங்கோ எங்கோ எது வெறுக்கும்
என் வாழ்வின் எல்லை வரையில்
தேவதை போல் இவள்
புன்னகை செய்கிறாள்
மயக்கம் தருகிறாள்
நெஞ்சில் ஏதோ சுகம்
ராட்சசி போல் இவள்
வன்முறை செய்கிறாள்
வயதை எரிக்கிறாள்
நான் தவித்தேன் தினம்
ஐயோ ஐயோ இந்த மயக்கம்
மெய்யோ பொய்யோ எது வரைக்கும்
என் வாழ்வின் எல்லை வரையில்
தொடர்ந்திடுமா
தேவதை போல் இவள்
புன்னகை செய்கிறாள்
மயக்கம் தருகிறாள்
நெஞ்சில் ஏதோ சுகம்

20111102

ரயில் ஒண்ணு ஓடுது ஓடுது ஓடுது...தட தட தட தட 
கட கட கட கட 
ரயில் ஒண்ணு ஓடுது ஓடுது ஓடுது

20111101

கடவுளை கண்டால் ...
கடவுளை கண்டால் 
என் அன்பே என் அன்பே
உன் அன்புக்கு நன்றி சொல்லுவேன்
கனவுகள் கோடி
என் அன்பே என் அன்பே
என் காதலை என்ன சொல்லுவேன்
ஒருநாள் எனை நீ பிரிந்தாலும்
மறுநாள் வரை நான் துடிப்பேனே
உயிரே நான் உனக்கெனத்தானே
உயிரையும் கூட கொடுத்திடுவேன்
எரிமலை மீதும் நொடியினில் ஏறி
உனக்கென பூக்கள் பறித்திடுவேன்
கடவுளை கண்டால் 
என் அன்பே என் அன்பே
உன் அன்புக்கு நன்றி சொல்லுவேன்
கனவுகள் கோடி
என் அன்பே என் அன்பே
என் காதலை என்ன சொல்லுவேன்