20111028

நான் பாம்பே பொண்ணு...ஏக் தோ தீன் சார்

நான் பாம்பே பொண்ணு
லகுனோ லகுனோ லகுனோ
இது லகுனோ கண்ணு
ஜிகினா சின்னு
என் பின்னால என் முன்னால 
என் கைமேல என் மேல

மேல மேல மேல மேல மேல

காரைக்குடி கானாவோ
நான் கவுந்தது என் கண்ணாளா
தூத்துக்குடி ஆண் யாரோ
நான் விழுந்துபுட்டேன் முன்னால

மேல மேல மேல மேல மேல
மேல மேலலல்ல

ஆங் 

மேல மேல மேல மேல மேல
மேல மேலலல்ல

ஆங் நான் பாம்பே பொண்ணு

மேல மேல

லகுனோ லகுனோ லகுனோ
இது லகுனோ கண்ணு

மேல மேல

ஜிகினா சின்னு

மேல

ஆல்கஹாலு என் காலு 
ஆட்டு பாலு என் தோலு
செக்ஸியான செந்தேளா 
சிக்ஸ்ட்டி லிட்டர் பெட்ரோலா

மத்தளம் தான் பின்னாடி 
மாடப்புறா முன்னாடி
கால் முளைச்ச கண்ணாடி 
உண்மையா நீ பொண்ணாடி

காரைக்குடி கானாவோ
நான் கவுந்தது என் கண்ணாளா

ஏ கமுக்கற

தூத்துக்குடி ஆண் யாரோ
நான் விழுந்துபுட்டேன் முன்னால

ஏ கமுக்கற

மேல மேல மேல மேல
மேலல்ல மேலல்ல
மேல மேல மேல மேல
மேலல்ல மேல

நான் பாம்பே பொண்ணு

மேல மேல

லகுனோ லகுனோ லகுனோ
இது லகுனோ கண்ணு

மேல மேல

ஜிகினா சின்னு

மூச்சுவாங்கும் மூணாறு
மூடிவெச்ச பாலாறு
நூத்துக்கு நான் ஐநூறு
தீப்பிடிச்ச தண்ணீரு

சாம்பிராணி உன் மேனி
உன் சிரிப்பு சிம்போனி
பல்லு வெள்ள பட்டாணி
ஏசுகிறிஸ்து தொட்டா நீ

காரைக்குடி கானாவோ
நான் கவுந்தது உன் கண்ணாலா

ஏ பூஜா பூஜா

தூத்துக்குடி ஆண் யாரோ
நான் விழுந்துபுட்டேன் முன்னால

மேல மேல மேல மேல
மேலல்ல மேலல்ல
மேல மேல மேல மேல
மேலல்ல மேல

நான் பாம்பே பொண்ணு

மேல மேல

லகுனோ லகுனோ லகுனோ
இது லகுனோ கண்ணு

மேல மேல

ஜிகினா சின்னு

மேல...

பாடியவர்கள்: எம்எல்ஆர்.கார்த்திகேயன்,செந்தில்தாஸ், மம்தா ஷர்மா
படம்: வெடி 
இசை: விஜய் ஆண்டனி  
பாடல்: தாமரை

0 comments:

Post a Comment