20111023

வெண்பனியே முன்பனியே...


Everything Is Chilled Now
All Is Gonna Be Alright
Oh I’ll Be There I’ll Be There For You
Everything Is Chilled Now
Frozen In Love
Lets Warm And Close Around Now

வெண்பனியே முன்பனியே
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா
உன் இருள் நேரங்கள்
உன் விழி ஈரங்கள்
தன்னாலே தேய்கிறதே
என் பனி காலங்கள்
பொன் வெயில் சாரல்கள்
உன்னால் உறைகிறதே


வெண்பனியே முன்பனியே
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா
என் இருள் நேரங்கள்
என் விழி ஈரங்கள்
உன்னாலே தேய்கிறதே
என் பனி காலங்கள்
பொன் வெயில் சாரல்கள்
உன்னால் உறைகிறதே

ஒரு இமை குளிர ஒரு இமை வெளிர
உனக்குள்ளே உறங்கினேன்
ஒரு இதழ் மலர மறு இதழ் உளற
உனை அதில் உணர்கிறேன்
ஆதலால் பாகம் மலர்ந்தது காதலால்
ஆய்தளால் இதழ் நனைந்தது தோய்தலால்
இணையும் இனம்

வெண்பனியே
ம்ஹும்
முன்பனியே
ம்ஹும்
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே
ம்ஹும்
நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா

Everything Is Chilled Now
All Is Gonna Be Alright
Oh I’ll Be There I’ll Be There For You
Everything Is Chilled Now
Frozen In Love
Lets Warm And Close Around Now

இமைகளில் நனைந்தும் இரு விழி நுழைந்தும்
இறங்கினாய் மனதுள்ளே
முதல் நொடி மரணம் மறு நொடி ஜனனம்
எனக்குள்ளே எனக்குள்ளே

எவ்வனம் அதில் இவளொரு செவ்வனம்
சொவேதம் அதில் அலைந்திட வாநிறம்
கணம் கணமே

வெண்பனியே முன்பணியே
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா

உன் இருள் நேரங்கள்
உன் விழி ஈரங்கள்
கண்ணாலே தேய்கிறதே
என் பனி காலங்கள் பொன் வெயில் சாரல்கள்
உன்னால் உறைகிறதே

பாடியவர்கள்: பாம்பே ஜெயஸ்ரீ, ஸ்ரீராம் பார்த்தசாரதி
படம்: கோ
இசை: ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்.
பாடல்: பா விஜய்

0 comments:

Post a Comment