20111026

இன்னும் என்ன தோழாஇன்னும் என்ன தோழா
எத்தனையோ நாளா
நம்மை இங்கு நாமே தொலைத்தோமே
நம்ப முடியாதா
நம்மால் முடியாதா
நாளை வெல்லும் நாளாய் செய்வோமே
யாரும் இல்லை தடை போட
உன்னை மெல்ல எடை போட
நம்பிக்கையில் நடை போட சம்மதமே
என்ன இல்லை உன்னோடு
ஏக்கம் என்ன கண்ணோடு
வெற்றி என்றும் பலியோடு பிறந்திடுமே


வந்தால் மழையாய் வருவோம்
வீழ்ந்தால் விதையாய் வீழ்வோம்
மீண்டும் மீண்டும் எழுவோம் எழுவோம்
இன்னும் இன்னும் இறுக 
உள்ளே உயிரும் உருக
இளமை படையே வருக... எழுக!

இன்னும் என்ன தோழா
எத்தனையோ நாளா
நம்மை இங்கு நாமே தொலைத்தோமே
நம்ப முடியாதா
நம்மால் முடியாதா
நாளை வெல்லும் நாளாய் செய்வோமே

மனம் நினைத்தால்
அதை தினம் நினைத்தால்
நெஞ்சம் நினைத்ததை முடிக்கலாம்
தொடுவானம் இனி தொடும் தூரம்
பல கைகளை சேர்க்கலாம்
விதை விதைத்தால்
நெல்லை விதை விதைத்தால்
அதில் கள்ளிப்பூ முளைக்குமா
நம் தலைமுறைகள் நூறு கடந்தாலும்
தந்த வீரங்கள் மறக்குமா

ஒரே மனம் ஒரே குணம்
ஒரே தடம் எதிர்காலத்தில்
அதே பலம் அதே திடம்
அகம்புறம் நம் தேகத்தில்

கழுத்தோடும் ஒரு ஆயுதத்தை
தினம் களங்களில் சுமக்கிறோம்
எழுத்தோடும் ஒரு ஆயுதத்தை
எங்கள் மொழியினில் சுவைக்கிறோம்
பனி மூட்டம் வந்து படிந்தென்ன
சுடும் பகலவன் மறையுமா
அந்த பகை மூட்டம் வந்து பணியாமல்
எங்கள் இரு விழி உறங்குமா

இதோ இதோ இணைந்ததோ
இடம் இடம் நம் கையோடு
அதோ அதோ தெரிந்ததோ
இடம் இடம் நம் கண்ணோடு

யாரும் இல்லை தடை போட
உன்னை மெல்ல எடை போட
நம்பிக்கையில் நடை போட சம்மதமே
என்ன இல்லை உன்னோடு
ஏக்கம் என்ன கண்ணோடு
வெற்றி என்றும் வலியோடு பிறந்திடுமே

வந்தால் அலையாய் வருவோம்
வீழ்ந்தால் விதையாய் வீழ்வோம்
மீண்டும் மீண்டும் எழுவோம்... எழுவோம்
இன்னும் இன்னும் இடுக
உள்ளே உயிரும் உருக
இளமை படையே வருக...எழுக!

பாடியவர்கள்: பல்ராம், நரேஷ் ஐயர், சுசித் சுரேஷன் 
படம்: ஏழாம் அறிவு
இசை: ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடல்: பா விஜய்

0 comments:

Post a Comment