20100201

ஏன் இதயம் உடைத்தாய்


ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவே
என் மறு இதயம் தருவேன் நீ உடைக்கவே

ஹோ ஹோசானா ஹோசானா
ஹோ ஹோ ஹோசானா ஹோசானா ஹோ

அந்த நேரம் அந்தி நேரம் கண் பார்த்து 
கந்தல் ஆகி போன நேரம் ஏதோ ஆச்சே
ஓ வானம் தீண்டி வந்தாச்சு
அப்பாவின் திட்டு எல்லாம் 
காற்றோடு போயே போச்சே

ஹோசானா என் வாசல் தாண்டி போனாளே
ஹோசானா வேறு ஒன்றும் செய்யாமலே
நான் ஆடி போகிறேன் 
சுக்கு நூறாகிறேன்
அவள் போன பின்பு 
எந்தன் நெஞ்சை தேடிப் போகிறேன்
ஹோ..சானா வாழ்வுக்கும் பக்கம் வந்தேன்
ஹோ..சானா சாவுக்கும் பக்கம் வந்தேன்
ஹோ..சானா ஏன் என்றால் காதல் என்பேன்
ஹோ..சானா

everybody wanna know what we like-a feel like-a
I really wanna be here with you
It's not enough to say that we're made for each other
It's love that is hosaana true hosaana, 
be there when you callin out my(me) name hosaana, 
feeling like my(me) whole life has changed
I never wanna be the same
It's time we rearrange
I take a step, you take a step
I'm here callin out to you 

ஹல்லோ ஹல்லோ ஹல்லோ
யோ யோ ஹோ..சானா ஹோ..சானா
ஹோ ஹோசானா ஹோ
ஓ.. ஹோ... ஓ... ஹோ...
ஓ.. ஹோ... ஓ... ஹோ...
ஓ.. ஹோ... ஓ... ஹோ...
ஓ.. ஹோ... ஓ... ஹோ...
ஓ.. ஹோ... ஓ... ஹோ...


வண்ண வண்ண பட்டுப்பூச்சி பூத் தேடி பூத் தேடி
அங்கும் இங்கும் அலைகின்றதே
ஓ சொட்டு சொட்டாய் தொட்டு போக
மேகம் ஒன்று மேகம் ஒன்று எங்கெங்கோ நகர்கின்றதே
ஹோ.சானா பட்டுப்பூச்சி வந்தாச்சா
ஹோ.சானா மேகம் உன்னை தொட்டாச்சா
கிழிஞ்சலாகிறாய் நான் குழந்தை ஆகிறேன்
நான் உன்னை அள்ளி கையில் வைத்து பொத்திக் கொள்கிறேன்

ஹல்லோ ஹல்லோ ஹல்லோ ஓ...ஹோசானா
ஹோ...சானா என் மீது அன்பு கொள்ள
ஹோ...சானா என்னோடு சேர்ந்து செல்ல
ஹோ...சானா உம் என்று சொல்லு போதும்
ஹோ...சானா 

ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவே
என் மறு இதயம் தருவேன் நீ உடைக்கவே
ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவே
என் மறு இதயம் தருவேன் நீ உடைக்கவே

பாடியவர்கள்: விஜய் பிரகாஷ், பிளாஸே, சுசனே-டி-மெலொ
படம்: விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா
இசை: AR ரஹ்மான்

1 comments:

Anonymous said...

Keep up the gr8 job dude....

Post a Comment