20111226

ஏனோ தன்னாலே உன் மேலே காதல் கொண்டேனே...ஏனோ தன்னாலே உன் மேலே காதல் கொண்டேனே
ஏதோ உன்னாலே என் வாழ்வில் அர்த்தம் கண்டேனே

அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்கு
அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்கு

அஸ்க் லஸ்கா ஏமோ ஏமோ -
அஸ்த் அஸ்த் லைபே
அஹாவா போலிங்கோ சிந்தா சிந்தா
இஷ்க் இஷ்க் மைலே - லவ்
இஷ்ட பிரேம பியாரோ பியாரோ 
ஒரு காதல் உந்தன் மேலே

அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்க் அஸ்குஅத்தனை மொழியிலும்
வார்த்தை ஒவ்வொன்று கொய்தேன்
மொத்தமாய் கோர்த்துதான்
காதல் செண்டொன்று செய்தேன்.
உன்னிடம் நீட்டினேன்
காதலை காட்டினேன்

ஏனோ தன்னாலே உன் மேலே
காதல் கொண்டேனே
ஏதோ உன்னாலே என் வாழ்வில்
அர்த்தம் கண்டேனே

அஸ்க் லஸ்கா ஏமோ ஏமோ - 
அஸ்த் அஸ்த் லைபே
அஹாவா போலிங்கோ சிந்தா சிந்தா
இஷ்க் இஷ்க் மைலே லவ்
இஷ்ட பிரேம பியாரோ பியாரோ 
ஒரு காதல் உந்தன் மேலே


ப்ளுட்டோவில் உனை நான் கூடேற்றுவேன்
விண்மீன்கள் பொறுக்கி சூடேற்றுவேன்
முக்கோணங்கள் படிப்பேன்
உன் மூக்கின் மேலே
விட்டம் மட்டம் படிப்பேன்
உன் நெஞ்சின் மேலே
மெல்லிடையோடு வளைகோடு நான் ஆய்கிறேன் ஒ.. ஓ...

ப்ளாட்டோவின் மகனாய் உன் வேடமா
ஆராய்ச்சி நடத்த நான் கூடமா
பாழும் நோயில் விழுந்தாய்
உன் கண்ணில் கண்டேன்
நாளும் உண்ணும் மருந்தாய்
என் முத்தம் தந்தேன்
உன் நெஞ்சில் நாடிமானி வைக்க
காதல் காதல் என்றே கேட்க
அஸ்க் லஸ்கா ஏமோ ஏமோ - ஐ
அஸ்த் அஸ்த் லைபே
அஹாவா போலிங்கோ சிந்தா சிந்தா
இஷ்க் இஷ்க் மைலே

லவ் இஷ்ட பிரேம பியாரோ பியாரோ 
ஒரு காதல் உந்தன் மேலே


தே ஜா வூ கனவில் தீ மூட்டினாய்
ராஜா என் மனதை ஏன் வாட்டினாய்
கப்பம் கேட்டு மிரட்டி நீ
வெப்பம் கொண்டாய்
ரத்தம் மொத்தம் கொதிக்க என்
பக்கம் வந்தாய்
வெண்ணிலவாக இதமாக குளிரூட்டவா

கண்ணாடி நிலவாய் கண் கூசினாய்
வெண்வண்ண நிழலை மண் வீசினாய்
புல்லில் பூத்த பனி நீ
ஒரு கள்ளம் இல்லை
வைரஸ் இல்லா கணிணி உன்
உள்ளம் வெள்ளை
நீ கொல்லை மல்லி முல்லை போலே
பிள்ளை மெல்லும் சொல்லைப் போலே

அஸ்க் லஸ்கா ஏமோ ஏமோ

அஸ்க் லஸ்கா ஏமோ ஏமோ - 
அஸ்த் அஸ்த் லைபே


அஹாவா போலிங்கோ சிந்தா சிந்தா
இஷ்க் இஷ்க் மைலே 

லவ் இஷ்ட பிரேம பியாரோ பியாரோ 
ஒரு காதல் உந்தன் மேலே


ஓ...அத்தனை மொழியிலும்
வார்த்தை ஒவ்வொன்று கொய்தேன்

மொத்தமாய் கோர்த்துதான்
காதல் செண்டொன்று செய்தேன்
உன்னிடம் நீட்டினேன்
காதலை காட்டினேன்

ஏனோ தன்னாலே உன் மேலே
காதல் கொண்டேனே
ஏதோ உன்னாலே என் வாழ்வில்
அர்த்தம் கண்டேனே


பாடியவர்கள்: விஜய் பிரகாஷ், சின்மயி, சுவி
படம்: நண்பன்
இசை: ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடல்: கார்க்கி


காதல் வார்த்தைகள் - மொழி
அஸ்க் - Ask - Turkish
லஸ்கா - Laska - Slovak
Amour - French/Spanish
ஐ - Ai - Chinese
அஸ்த் - Ast - Icelandic
லைபே - Liebe - German
அஹாவா - Ahava - Hebrew
போலிங்கோ - Bolingo - Lin gala
சிந்தா - Cinta - Malay
இஷ்க் - Ishq - Arabic
மைலே - Meile - Lithuanian
லவ் - Love - English
இஸ்டம் - Ishtam - Telugu
ப்ரேம - Premam - Malayalam
பியாரோ- Pyaar - Hindi
காதல் - Kaathal - Tamil

நாடிமானி - Stethoscope

2 comments:

rasa.ganesan said...

ப்ளுட்டோவில் உனை நான் கூடேற்றுவேன்
விண்மீன்கள் பொறுக்கி சூடேற்றுவேன்
முக்கோணங்கள் படிப்பேன்
உன் மூக்கின் மேலே
விட்டம் மட்டம் படிப்பேன்
உன் நெஞ்சின் மேலே
மெல்லிடையோடு வளைகோடு நான் ஆய்கிறேன் ஒ.. ஓ...
வைரஸ் இல்லா கணிணி


பிள்ளை மெல்லும் சொல்லைப் போலே
ஒவ்வொரு நல்ல பாடலும்
சில நாட்கள் , சில மாதங்கள் , சில வருடங்கள் ,
வயதை வளைக்கும் மனதை மயக்கும்
இதயத்தை இயக்கும் யுகங்கள் யோசிக்கும்

அப்படியான யுகங்கள் யோசிக்கும்
ஆராய்ச்சியான பாடல் .
ரா.ச.கணேசன்

rasa.ganesan said...

அழகிய நிலவில் ஆக்சிஜன் நிரப்பி
அங்கே உனக்கொரு வீடு செய்வேன்
- வைரமுத்து
நிலவில் ஆக்சிஜன் இல்லையென்பது உண்மை.

ஆனால்
புளுட்டோவில் உன்னை நான் கூடேற்றுவேன்
விண்மீன்கள் பொறுக்கி சூடேற்றுவேன்
- மதன் கார்க்கி
இதன் பின்னணி விளக்கம் தெரியவில்லை
தெரிந்தால் சொல்லவும்.

ஈரத்துடன்
ரா.ச.கணேசன்

Post a Comment