20111225

எந்தன் கண்முன்னே கண்முன்னே...

எந்தன் கண்முன்னே கண்முன்னே
காணாமல் போனேனே
யாரும் பார்க்காத விண்மீனாய்
வீணாய் நான் ஆனேனேஇதயம் கிழியும் ஒலி கேட்டேன்
இதையா இதையா எதிர்பார்த்தேன்

இதயம் கிழியும் ஒலி கேட்டேன்
இதையா இதையா எதிர்பார்த்தேன்
மழை கேட்கிறேன் எனை எரிக்கிறாய்
ஒளி கேட்கிறேன் விழிகளை பறிக்கிறாய்

கனவை கனவை கலைத்தாயே
தொடர்ந்திட விடுவாயா
வலிகள் வலிகள் கொடுத்தாயே
உறங்கிட விடுவாயா


பாடியவர்: ஆலாப் ராஜீ
படம்: நண்பன்
இசை: ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடல்: கார்க்கி

0 comments:

Post a Comment