20111225

என் ஃப்ரண்ட போல யாரு மச்சான்...
என் ஃப்ரண்ட போல யாரு மச்சான்
அவன் Trenda எல்லாம் மாத்தி வச்சான்
நீ எங்க போன எங்க மச்சான் என
எண்ணி எண்ணி ஏங்க வச்சான்
நட்பால நம்ம நெஞ்ச தெச்சான்
நம் கண்ணில் நீர பொங்கவச்சான்


என் ஃப்ரண்ட போல யாரு மச்சான்
அவன் Trenda எல்லாம் மாத்தி வச்சான்
நீ எங்க போன எங்க மச்சான் என
எண்ணி எண்ணி ஏங்க வச்சான்
நட்பால நம்ம நெஞ்ச தெச்சான்
நம் கண்ணில் நீர பொங்கவச்சான்

தோழனின் தோள்களும் அன்னை மடி
அவன் தூரத்தில் பூத்திட்ட தொப்புள் கொடி

காதலை தாண்டியும் உள்ளபடி
என்றும் நட்புதான் உயர்ந்தது பத்துப்படி
உன் நட்பை நாங்கள் பெற்றோம்
அதனாலே யாவும் கற்றோம்
மேலே மேலே சென்றோம் 
வான்மேகம் போல நின்றோம்
புது பாதை நீயே போட்டுத்தந்தாய்
ஏன் பாதி வழியில் விட்டு சென்றாய்
ஒரு தாயைத்தேடும் பிள்ளையானோம்
நீ இல்லை என்றால் எங்கே போவோம்

என் ஃப்ரண்ட போல யாரு மச்சான்
அவன் Trenda எல்லாம் மாத்தி வச்சான்
நீ எங்க போன எங்க மச்சான்-என 
எண்ணி எண்ணி ஏங்க வச்சான்
நட்பால நம்ம நெஞ்ச தெச்சான்
நம் கண்ணில் நீர பொங்கவச்சான்

பாடியவர்கள்: க்ரிஷ், சுசித் சுரேசன்
படம்: நண்பன்
இசை: ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடல்: விவேகா

0 comments:

Post a Comment