20091124

துப்பாக்கி பெண்ணே
துப்பாக்கி பெண்ணே சூடானக் கண்ணே
உலகம் பிறந்தது உனக்காக
நாளைக்கு உலகம் யாருக்குச் சொந்தம்
இன்றைக்கு வாழ்வோம் நமக்காக
காற்றைத்தான் நிற்கச்சொல் ஆற்றையும் நிற்கச்சொல்
குயிலை மட்டும் பாடச்சொல்
ஹாப்பி பர்த் டே
(துப்பாக்கி..)


இதயம் பாட்டிசைக்க இளமை ஆர்ப்பரிக்க கொண்டாடு கொண்டாடு
கிச்சிப்புடி மட்டும் மல்லடி டி
குங்ஃபுப் ஃபைட்டும் கற்றுக்கொள்ளடி டி
ஆடைக்கட்ட மட்டும் அல்லடி ஆள்வதற்கும் கற்றுக்கொள்ளடி டி
நீ துணியல்ல மலர் என்று போராடு பெண்ணே
(துப்பாக்கி..)


எதிர்த்தால் கதை முடிப்போம்
நினைத்தால் போர்த்தொடுப்போம்
ஜீன்சல்ல சிட்டுக்குருவி வி சிறகடித்து விண்ணை வெல்லடி
வாடிக்கட்டும் பட்டுச் சேலையே யே
மியூசியத்தில் வைக்கச்சொல்லடி டி
புது வீட்டில் புது வாழ்க்கைக் கொண்டாடு பெண்ணே
(துப்பாக்கி..)


படம்: பேராண்மை
இசை: வித்யாசாகர்
பாடியவர்: ஃபெஜி, மேகா, ஷாலினி, சுவி

0 comments:

Post a Comment