20091124

பூவே பூவே காதல் பூவே
பூவே பூவே காதல் பூவே எந்தன் நெஞ்சில் பூத்தாயே
போதும் போதும் எண்ணம் போதும் வாழ்வில் தேனை வார்த்தாயே
காதல் தேசம் ஒன்றில் தானே பூக்கள் வண்டை வென்றிடுமே
காதல் மட்டும் என்னை வென்றால் சுற்றும் பூமி நின்றிடுமே
(பூவே..)

நியூட்டன் சொன்ன விதி பொய்யாய் போனதடி
காதல் வந்தவுடன் கால்கள் மிதக்குதடி
இது இளமை காணும் மாற்றம்
இனி பூமி புதிய தோற்றம்
தனியாக சிரிப்போமே கனவோடு ரசிப்போமே
பசி தூக்கம் மறப்போமே பறப்போமே
(பூவே..)

கூர்மை பளப்பளக்கும் காதல் இருப்புறமும்
கூராய் மனம் கிழிக்கும்
இந்த காதல் செய்யும் காலம்
அந்த வலிகள் இன்ப மாயம்
உன் தோளில் சாய்ந்தாலே உற்சாகம் தோன்றிடுமே
உயிர் பூக்கள் மலர்ந்திடுமே உயிரே வா
(பூவே..)

படம்: சித்து ப்ளஸ் டூ
இசை: தரன்
பாடியவர்கள்: யுவன் ஷங்கர் ராஜா, சின்மயி

0 comments:

Post a Comment