20100817

பூம் பூம் ரோபோ...

Boom Boom Robo-da Robo-da Robo-da
Zoom Zoom Robo-da Robo-da Robo-da
Boom Boom Robo-da Robo-da Robo-da
Zoom Zoom Robo-da Robo-da Robo-da

ஐசக அசிமோவின் வேலையோ ரோபோ
ஐசக் நியூட்டனின் லீலையோ ரோபோ
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டானின் மூளையோ ரோபோ
ஹே ரோபோ... ஹே ரோபோ...
ஹே இன்பா நண்பா Come -on Lets Go

ரோபோ நீ அ ஃறிணையோ....
சிட்டி நீ உயர்திணையோ....

மின்சாரம் உடலில் ரத்தம்
நவீன உலகத்தில் அறிவியல் அதிசயம்

வாயுண்டு ஆனால் வயிறில்லை
பேச்சுமுண்டு மூச்சில்லை
நாடி உண்டு இருதயம் இல்லை
பவர்தான் உண்டு திமிரே இல்லை

சிக்கி முக்கி அக்கினி வழி வழியே
ஒருவனின் காதலில் பிறந்தவனே

ஏ... எஃக்கினிலே...
பூத்தவனோ...
எங்களின் காதலை சேர்த்தவனோ

திருமணத் திருநாள் 
தெரியும் முன்னே
நீ எங்கள் பிள்ளையோசிட்டி சிட்டி ரோபோ - ஏ
சுட்டி சுட்டி ரோபோ
பட்டி தொட்டி எல்லாம் - நீ
பட்டுக் குட்டியோ 
சிட்டி சிட்டி ரோபோ - ஏ
சுட்டி சுட்டி ரோபோ
பட்டி தொட்டி எல்லாம் - நீ
பட்டுக் குட்டியோ
Boom Boom Robo-da Robo-da Robo-da
Zoom Zoom Robo-da Robo-da Robo-da

குட்டி குட்டி பட்டனில் 
வாய் மூடும்
காதலி இதுபோல்
கிடையாதோ?

ஏ... சொல்வதெல்லாம்
கேட்டுவிடும்
காதலன் இதுபோல்
அமையாதோ?

தவமின்றி வரங்கள்
தருவதனால்
மின்சார
கண்ணனோ?

ஆட்டோ ஆட்டோக்கார - ஏ
ஆட்டோமெட்டிக் காரா
கூட்டம் கூட்டம் பாரு - உன்
autograph க்கா

ஆட்டோ ஆட்டோக்கார - ஏ
ஆட்டோமெட்டிக் காரா
கூட்டம் கூட்டம் பாரு - உன்
autograph க்கா

Boom Boom Robo-da Robo-da Robo-da
Zoom Zoom Robo-da Robo-da Robo-da

ஐசக அசிமோவின் வேலையோ ரோபோ
ஐசக் நியூட்டனின் லீலையோ ரோபோ
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டானின் மூளையோ ரோபோ
ஹே ரோபோ... ஹே ரோபோ...
இன்பா நண்பா Come -on Lets Go

Boom Boom Robo-da Robo-da Robo-da
Zoom Zoom Robo-da Robo-da Robo-da
Boom Boom Robo-da Robo-da Robo-da
Zoom Zoom Robo-da Robo-da Robo-da


பாடியவர்கள் : கீர்த்தி சகாத்தியா,ஸ்வேதா மோகன், தன்வீஷா,யோகி.
படம் :எந்திரன்
இசை: ஏ.ஆர்.ரகுமான்.
பாடல் : கார்க்கி


0 comments:

Post a Comment